Om Højgaarden

Højgaarden

Højgaarden har været en familiedrevet gård gennem tre generationer. Gården befinder sig på kanten af Lille Vildmose på adressen Ny Høstemarkvej 34, 9280 Storvorde. Vores familie består af Vibeke og Kim Krebs, samt vores børn Ida på 22 og Rasmus på 20 år. Hele familien hjælper til på gården, og Ida og Rasmus giver en gerne en hånd med, når studierne tillader det. Vibeke og Kim er begge uddannede pædagoger, og har været plejefamilie gennem mange år. kim er oprindelig uddannet automatikmekaniker og blev senere uddannet pædagog 2004. Vibeke er uddannet syoperatør, og tog senere uddannelsen som pædagog og blev færdig i 2002. Hun tog senere diplom i ledelse og blev færdig med uddannelsen som narrativ terapeut, fra Dispuk Århus i 2016.

Ydelser

Beskyttet beskæftigelse (§103, Lov om Social Service)

Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens §103 retter sig mod borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer som f.eks. sindslidelser, tilknytnings- og personligheds forstyrrelser.

Beskyttet beskæftigelse er i særlig grad rettet mod borgere, som kan klare produktions- og arbejdsrelaterede opgaver, service-, og pakkeopgaver. Målet med forløbet er, at den borgeren yder efter evne og interesse, og derved får mulighed for at tillære sig nye kompetencer – og nye interesseområder. Et beskyttet beskæftigelsesforløb vil derved øge muligheden for, at borgeren bliver mere selvhjulpen i hverdagen, og herigennem får øget sin livskvalitet.

 

Aktivitets- og samværstilbud (§104, Lov om social service)

Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge borgerens livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab.

Det er målet, at et aktivitets- og samværstilbud medvirker til, at borgeren skal have mulighed for, at have det rart og udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab, for dermed opnå gode betingelser for personlig udvikling.

Aktivitets- og samværstilbuddet er for borgere, der har betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. I aktivitets- og samværstilbuddet tilrettelægges aktiviteter i værkstederne, for derved at kunne få støtte til at komme i beskæftigelse. Derudover kan et forløb bl.a. indeholde sansestimulerede og tryghedsskabende aktiviteter, støtte til styrkelse af kommunikation og sociale kompetencer.